KDM bulletin 2 maart 2019

ADOPTIE DESSA PROGRAMMA van GKIN (ADP)

Geachte ondersteuner en gemeente,

Het programma AD is nu werkelijk van start gegaan per 1 april 2019.

De stand van zaken is dat op het moment van schrijven 47 gemeenteleden zich gecommitteerd hebben en nog één gemeentelid een toezegging heeft gedaan voor dit project. Grote dankbaarheid bestaat er voor deze onvermoede steun van de gemeente voor dit project. God is groot en beschaamd ons niet.

De KDM hoopt dat er voor de resterende 3 kinderen nog een gemeentelid gevonden wordt die betrokken wil worden bij een kind cq gezin dat in eenvoudige omstandigheden leeft. Door uw hulp mogen wij de kinderen behulpzaam zijn bij het volgen van een schoolopleiding en de zorg van de ouders verlichten. U mag ook te samen met een ander gemeentelid een kind ondersteunen.

Dankzij deze 48 donateurs mag de GKIN nu toch 51 kinderen steunen omdat de KDM door de vrijwillige gaven van de gemeente in staat is om dit tekort aan te vullen.

De KDM zal geen gebruikmaken van de machtiging tot overschrijving omdat de kosten daarvoor te hoog zijn. Bijgevolg wordt aan alle ondersteuners gevraagd of uw toezeggingen op regelmatige basis over wil maken op rekening van de KDM. Dank voor uw attentie.

Informatie over inschrijven ADP kunt u krijgen via de regionale vertegenwoordigers van de KDM zijnde voor regio Arn/Nijm: mw. Jeanne Wouters, regio Tilburg: dhr. Iskandar Gandasasmita, regio RW/Den Haag: mw. Manik Kharisma en dhr. Lucky Lumingkewas, regio Amstelveen: mw. Patricia Soekarno en mw. Jolly Tanahatoe en regio RDDD: mw. Mira van Nimwegen en dhr Hans Tromer.

De KDM is nu bezig om van alle ondersteunde kinderen een persoonlijke foto te sturen naar de donateur(s).

Om de kosten voor een adoptie te verlichten is de mogelijkheid geschapen om uw gaven in een periodieke gift onder te brengen  die voor een periode van vijf jaar deze vrijwillige verplichting aangaan. Informatie bij de secretaries KDM, dhr. H. Tromer.

Bijgevoegd vindt u ook een eerste verantwoording van de uitgaven KDM t.b.v. de kinderen.

Deze verantwoording  zal driemaandelijks door de KDM ontvangen worden van de kerkenraad van WILADEG.

Naast deze persoonlijke informatie zal dit ook via de website van de GKIN als ook de website van de KDM gedeeld worden. Zie www.kdmgkin.com of www.GKIN.org

Op dit moment wordt door de KDM gewerkt om een eerste contact met u tot stand te brengen tussen het gezin dat door u gesteund wordt. Voor een eventuele vertaling van tekst indien gewenst zal door de GKIN en de kerkenraad van Wiladeg gezorgd worden. Het eerste contact zal per email verlopen via de kerkenraad van Wiladeg zodat gegevensuitwisseling tot stand kan komen. U wordt hierover binnenkort geïnformeerd. In een later stadium kunt u zelfstandig contact onderhouden.

Inmiddels hebben 30 ondersteuners een foto ontvangen van het door hen geadopteerde kind. Binnenkort volgen de resterende foto’s van kinderen.

Tot slot is te melden dat met de stichting FER (Far East Relief) die tot doel heeft microkredieten te verstrekken, een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt wordt tussen KDM en de gemeente WILADEG. Nadere informatie volgt.

Het emailadres: secr@kdmgkin.com is per heden operationeel.

Zo u nog vragen of suggesties heeft verneemt de KDM dat graag zodat wij als gemeente mogen groeien door deze liefdevolle arbeid.

Foto adoptiekind met dankzegging.
Foto van verantwoording besteding gaven ADP

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »